Κάλυψη δαπανών ορχήστρας στα πλαίσια του 6ου Φεστιβάλ κλασσικής μουσικής στην Κ. Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 12293/20-7-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γραφείο Αντιδημάρχου
Πληρ.: Κατσαράς Ευάγγελος

Προς
ΟΡΧΗΣΤΡΑ INTRARTI-ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΜΑΝΔΟΛΙΝΑΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΒΔΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την : «Κάλυψη δαπανών ορχήστρας στα πλαίσια του 6ου Φεστιβάλ κλασσικής
μουσικής στην Κ. Κουφονησίων »

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς , για την κάλυψη δαπανών ορχήστρας στα πλαίσια του 6ου Φεστιβάλ κλασσικής μουσικής στην Κ. Κουφονησίων » από Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 έως και Τρίτη 27 Ιουλίου 2021.
Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός
μεταβίβασης ακινήτου
2. ΚΑΔ επιχείρησης

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο Δήμαρχος
και με ε.ε.

 

Σχόλια are closed.