Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης με τίτλο «Τα 4 πόδια του τραπεζιού» από το θέατρο ΠΡΟΒΑ στον αύλειο χώρο του 1ου Γυμνασίου στις 5-7-2022 στα πλαίσια του Λογοτεχνικού Έτους «Καμπανέλλη»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Φραγκουλοπούλου Χρυσοβαλάντου
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: xfra@naxos.gov.gr

Αρ. πρωτ. 11156/28-06-2022
ΑΔΑΜ: 22PROC010829852
Προς:
1. Τμήμα 1: ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΠΡΟΒΑ»
2. Τμήμα 2: ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ —Εστιατόριο-Οβελιστήριο-Καφέ Σνακ Μπαρ
3. Τμήμα 3: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕΡΓΗ Α.Ε.

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης με τίτλο «Τα 4 πόδια του τραπεζιού» από το θέατρο ΠΡΟΒΑ στον αύλειο χώρο του 1ου Γυμνασίου στις 5-7-2022 στα πλαίσια του Λογοτεχνικού Έτους «Καμπανέλλη»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 15.00, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου σε εργάσιμες μέρες και ώρες, προκειμένου για την ανάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης με τίτλο «Τα 4 πόδια του τραπεζιού» από το θέατρο ΠΡΟΒΑ στον αύλειο χώρο του 1ου Γυμνασίου στις 5-7-2022 στα πλαίσια του Λογοτεχνικού Έτους «Καμπανέλλη», όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω και αναλυτικότερα στην Τεχνική Περιγραφή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 1
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 92312120-0 2.500,00 600,00 3.100,00
ΤΜΗΜΑ 2
ΣΙΤΙΣΗ

 

11 άτομα * 3 γεύματα * 22,125 ευρώ το άτομο (χωρίς ΦΠΑ 13%). Το κάθε γεύμα περιλαμβάνει ορεκτικό, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο (+ 1,5 λτ εμφιαλωμένο νερό)

55521200-0 730,10  

 

94,90

 

 

 

825,00

 

ΤΜΗΜΑ 3
ΔΙΑΜΟΝΗ

 

2 δίκλινα * 106,20 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)* 2 διανυκτερεύσεις

2 μονόκλινα *88,50 (χωρίς ΦΠΑ) *  3 διανυκτερεύσεις

5 μονόκλινα * 88,50 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) * 2 διανυκτερεύσεις (στην τιμή περιλαμβάνεται πρωινό)

55110000-1

 

1.840,70 239,30 2.080,00
ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 

1,50 * 20 (δωμ. * διανυκτ.)

 

55130000-0 30,00  

 

30,00
 

ΣΥΝΟΛΟ

5.100,80 934,20 6.035,00

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

 

  1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση)
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
  3. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής (επισυνάπτεται) σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου
  4. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

 

 

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.