ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                  Νάξος, 24/10/2022

Θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προσωρινή αμφιδρόμηση της παραλιακής οδού στη Χώρα Νάξου λόγω εργασιών
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών», σας ενημερώνουμε ότι θα εκτελούνται εργασίες ανύψωσης και αντικατάστασης φρεατίων και εσχαρών ομβρίων από την Τρίτη 25-10-2022, στο τμήμα της οδού Μ. Μαργαρίτη από τη συμβολή της με την οδό Ηρών Πολυτεχνείου έως τη συμβολή με την οδό προς Άγιο Μηνά, όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η διακοπή της κυκλοφορίας στο παραπάνω τμήμα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών (τουλάχιστον έως και την 4 Νοεμβρίου 2022).
Για τη διέλευση των οχημάτων από το Λιμάνι Νάξου, απαιτείται η αμφιδρόμηση της παραλίας. Η πρόσβαση στο λιμάνι θα πραγματοποιείται από την οδό Κοντολέοντος – Ηρώων Πολυτεχνείου και από την οδό Παπαβασιλείου και την παραλιακή, ενώ η έξοδος θα πραγματοποιείται μόνο από την παραλιακή, η οποία θα είναι διπλής κατεύθυνσης. Η οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, με κατεύθυνση από το φαρμακείο του Δελλαρόκα έως τον ΟΑΕ Δ, θα είναι αδιέξοδη, δηλαδή θα είναι δυνατή η πρόσβαση έως τον χώρο στάθμευσης της Γρόττας και επιστροφή από την ίδια οδό.
Αναλυτικότερα, οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν, είναι οι εξής:
Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Μ. Μαργαρίτη, από τη συμβολή της με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την έξοδο του δημοτικού χώρου στάθμευσης.
Η είσοδος και η έξοδος στον δημοτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Μ. Μαργαρίτη θα πραγματοποιείται από την σημερινή έξοδο του χώρου, στη συμβολή με την οδό προς Άγιο Μηνά.
Αμφιδρόμηση της παραλιακής οδού (για την έξοδο των οχημάτων από το λιμάνι) με ταυτόχρονη απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων
Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Παπαβασιλείου
Οι κάτοικοι της περιοχής «Φουντάνα» καλούνται να χρησιμοποιούν τους Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης, διότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των οχημάτων στην περιοχή.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τη συνδρομή όλων, για την ομαλή ολοκλήρωση των εργασιών και την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας

.

 

Σχόλια are closed.