Πρόγραμμα ψηφοφορίας για τις εκλογές για την ανάδειξη
των αιρετών περιφερειακών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα και την τοποθεσία (Σχολείο, αίθουσα) όπου θα ψηφίσετε.