ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ    ΖΩΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  3ης/11-4-2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απόφασης
5/2011

Ψήφιση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Νέου Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.

Η Επιτροπή με ομόφωνη απόφασή της ενέκρινε σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου, που ευρίσκεται στη θέση «Τίμιος Σταυρός» της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου. Το εν λόγω σχέδιο θα εισαχθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση-ψήφισή του.

ΣΗΜ:
Το ως άνω θέμα ήταν το μοναδικό της συνεδρίασης.
Νάξος 14/4/2011
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Tοτόμης Πρωτονοτάριος    

Comments are closed.