ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

         Νάξος  2306-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         Αρ. Πρωτ. – Οικ. 10178

              ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

              ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

 

 

 

          KOIN. :

 

 Γραφείο Δημάρχου.

       

 

                                                                 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                            (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

           Καλείστε στην με α/α 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα          (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 28/06/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.         Αίτηση Δρύλλη Ιωάννη του Στυλιανού για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) αορίστου διάρκειας στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος-Αναψυχής-Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων» στη Τ.Κ. Γαλανάδου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

2.         Ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Καφέ – Ζαχαροπλαστείο» επί της πλατείας «Νικηφόρου Μανδηλαρά» της Δ.Κ. Νάξου με διακριτικό τίτλο «CAPTAINS» ιδιοκτησίας Κουτσογιαννάκη Βασιλείου του Αθανασίου.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

 

 

 

 

 

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

1.         Σέργης Νικόλαος

2.         Παντελιάς Ευάγγελος

3.         Σιδερής Νικόλαος

4.         Τσολάκης Ιωάννης

5.         Χουζούρης Νικόλαος

6.         Βασαλάκης Αντώνιος