ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

         Νάξος  1407-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         Αρ. Πρωτ. – Οικ. 11568

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

 

 

 

          KOIN. :

 

 Γραφείο Δημάρχου.

       

                                                                 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                            (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

           Καλείστε στην με α/α 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 18/07/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφαση στo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1.         Εισήγηση για έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Νάξου.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

 

 

 

 

 

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

1.         Σέργης Νικόλαος

2.         Παντελιάς Ευάγγελος

3.         Σιδερής Νικόλαος

4.         Τσολάκης Ιωάννης

5.         Χουζούρης Νικόλαος

6.         Βασαλάκης Αντώνιος