ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

         Νάξος  25-01-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         Αρ. Πρωτ. – Οικ. 1681

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

 

 

 

          KOIN. :

 

 Γραφείο Δημάρχου.

       

                                                                 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                            (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

           Καλείστε στην με α/α 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 26-01-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1.        Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρων στην Τ.Κ. Κορώνου.

 

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της επικείμενης συζήτησής του στο Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 27-01-2017 και λόγω των έκτακτων – έντονων καιρικών φαινομένων που δημιούργησαν πλημμύρες στις παρακείμενες οικίες.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

 

 

 

 

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

1.        Σέργης Νικόλαος

2.        Παντελιάς Ευάγγελος

3.        Σιδερής Νικόλαος

4.        Τσολάκης Ιωάννης

5.        Χουζούρης Νικόλαος

6.        Βασαλάκης Αντώνιος