ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος, 26-01-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ. – Οικ. 1743-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  1ης/26-01-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
1/2017 Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρων στην Τοπική Κοινότητα Κορώνου. Η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κοπής και απομάκρυνσης δύο δένδρων (κωνοφόρα τύπου Λέιλαντ) που βρίσκονται στο κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του Ξενώνα (περιοχή Ανεγυρίδα) της Τ.Κ. Κορώνου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

                                                                                         Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής    

 Εμμανουήλ Πολυκρέτης              

Comments are closed.