ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  17/03/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ. 4891 –

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  3ης/15-03-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
3/2017 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας ΙV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (Πιτσαρία με παρασκευαστήριο – Αναψυκτήριο-Ζαχαροπλαστείο)-Επιχείρηση Αναψυχής (Καφετέρια-Μπαρ)» στον κ. Πέτρο Αναματερό του Γεωργίου, νόμιμο εκπρόσωπο της «ΜΙΤΟΣ Ο.Ε.» που θα λειτουργήσει στη Τ.Κ. Χαλκείου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας ΙV στην εν θέματι αναφερόμενη, προκειμένου να λειτουργήσει ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Πιτσαρία με παρασκευαστήριο – Αναψυκτήριο-Ζαχαροπλαστείο)-Επιχείρηση Αναψυχής (Καφετέρια-Μπαρ) στη Τ.Κ. Χαλκείου. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).
4/2017 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας ΙV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος-Επιχείρηση Αναψυχής» στον κ. Νικόλαο Λιασκώνη του Βασιλείου, που θα λειτουργήσει στη Τ.Κ. Χαλκείου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας ΙV στην εν θέματι αναφερόμενη, προκειμένου να λειτουργήσει ως Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος-Επιχείρηση Αναψυχής στη Τ.Κ. Χαλκείου. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).
 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                                    
Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
5/2017 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η Επιτροπή ενέκρινε να ξανασυζητηθεί η Εκλογή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην επόμενη συνεδρίαση.
6/2017 Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2017. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: Τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2017, δεδομένου ότι κατά το έτος αυτό θα είναι τέσσερις (4) άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ψαριών και δύο (2) άδειες στάσιμων καντινών, μία (1) στο Καλαντό Φιλοτίου και μία (1) στον Πάνερμο Απειράνθου, ως κάτωθι:   Α) ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ (συνολικά οκτώ (8) θέσεις) ·        Τέσσερις (4) θέσεις στη Δονούσα, για πώληση κοσμημάτων και μικροτεχνημάτων ·        Δύο (2) θέσεις στη Σχοινούσα, για πώληση κοσμημάτων και μικροτεχνημάτων ·        Δύο (2) θέσεις στο χώρο κάτω από τα σκαλιά του ναού της Παναγίας Δροσιανής στη Μονή, για πώληση υφαντών. Β) ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ (συνολικά τριάντα πέντε (35) θέσεις) ·        Δεκαπέντε (15) θέσεις στο χώρο των πρώην οικοπέδων της Αεροπορίας της Χώρας Νάξου. ·        Είκοσι (20) θέσεις στη «Πλατεία Κάτω Γεφύρι», Φιλοτίου Νάξου, απέναντι από το φούρνο του Μουστάκη Εμμανουήλ. Οι Έξι (6) θέσεις στη Χώρα Νάξου, για πώληση κοσμημάτων και μικροτεχνημάτων να επανεξεταστεί προκειμένου να ορισθεί νέα θέση από το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου μαζί με την απόφαση του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Νάξου.
7/2017 Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρου στην Δ.Κ. Νάξου.      Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κοπής και απομάκρυνσης δένδρου (αροκάρια) που βρίσκεται στις Εργατικές Κατοικίες της Δ.Κ. Νάξου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
8/2017 Χορήγηση νέας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος- Επιχείρηση Αναψυχής» στην κα Φλώρα ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ του Αντωνίου, που θα λειτουργήσει στον Απόλλωνα της Τ.Κ. Κορωνίδας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας ΙV στην εν θέματι αναφερόμενη, προκειμένου να λειτουργήσει ως Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος-Επιχείρηση Αναψυχής στον Απόλλωνα της Τ.Κ. Κορωνίδας. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).
9/2017 Χορήγηση νέας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας IΙ: «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ – (Αποθήκη Τροφίμων & Ποτών Χονδρικού Εμπορίου)» στον κ. Ανδρέα ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ του Κων/νου, που θα λειτουργήσει στη θέση «Άγιος Ιωάννης» της Τ.Κ. Γαλανάδου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας ΙΙ στην εν θέματι αναφερόμενη, προκειμένου να λειτουργήσει ως «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ – (Αποθήκη Τροφίμων & Ποτών Χονδρικού Εμπορίου)»  στη θέση «Άγιος Ιωάννης» της Τ.Κ. Γαλανάδου. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

    

                                                                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής    

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Comments are closed.