ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ.Πρωτ.: οικ. 248 
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                      Προς: Μέλη του Δ.Σ.
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
 Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

 
                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η     
                  Για έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 6η έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α τη Δευτέρα 10/04/2017,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1.    
Έγκριση πρακτικού υπ.αριθ. 2  Α' Φάσης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:
«Προμήθεια, τοποθέτηση και γραμμογράφηση συνθετικού τάπητα (Ταρτάν), στο γήπεδο Φιλωτίου
 «Γιάγκος Γρατσίας» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».  
Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι έχει κατατεθεί προσφυγή
κατά των υπ'αρ. 2/2017 και 4/2017 αποφάσεων του Δ.Σ. του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. και η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου ζητά φάκελο με τις απόψεις μας το αργότερο στις 10/04/2016, στον οποίο πρέπει
να συμπεριληφθεί και η έγκριση του σχετικού με το θέμα πρακτικού.
                                                                                                                                                     
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Comments are closed.