ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νάξος, 11-10-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αρ. Πρωτ. – Οικ. 22050-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

 

KOIN.:
 

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

Καλείστε στην με α/α 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 16-10-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1.        Γνωμοδότηση Δημοτικών Οργάνων για ΜΠΕ Τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 95 Ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 218,50 MW και των συνοδών έργων».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)

1.      Σέργης Νικόλαος

2.      Παντελιάς Ευάγγελος

3.      Σιδερής Νικόλαος

4.      Τσολάκης Ιωάννης

5.      Σέργης Σταμάτιος

6.      Βασαλάκης Αντώνιος