ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΖ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νάξος, 04-12-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ. 26892-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  12ης/28-11-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                                                                  

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
25/2017 Κατασκευή πεζοδρομίου περιμετρικά του 2ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου. Εγκρίνει την κατασκευή πεζοδρομίου περιμετρικά του 2ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου.
26/2017 Φιλοτέχνηση Μνημείου Σμυριδεργάτη στον οικισμό Μουτσούνας της Τ.Κ. Απειράνθου. Εγκρίνει την Φιλοτέχνηση Μνημείου Σμυριδεργάτη στον οικισμό της Μουτσούνας της Τ.Κ. Απειράνθου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρει η από Νοεμβρίου 2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
27/2017 Διαμόρφωση Μνημείου Θυμάτων 1917 στην Τ.Κ. Απειράνθου. Εγκρίνει τη Διαμόρφωση Μνημείου Θυμάτων 1917 στην Τ.Κ. Απειράνθου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρει η από Νοεμβρίου 2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

    

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης             

Comments are closed.