ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ (ΑΝΑΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ)