Η ημερομηνία αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Κ Δ.Ε Δρυμαλίας (αρ. συστ. 75462)»μετατίθεται για τις 03/09/2018 και ώρα 10:00πμ.

Συνημμένο αρχείο : υπ αριθμό 173/2018 απόφαση Οικονομικής επιτροπής

Comments are closed.