ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΧΑΛΚΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ANAKOIΝΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΧΑΛΚΕΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στο άρθρο 15 της Διακήρυξης του διαγωνισμού του εν λόγο έργου έχει παραμείνει ότι το ποσό 1200,00 ευρώ όσο αφορά την εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό Το ορθό ποσό είναι 738,00 ευρώ όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού

Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων

the best of zorz

Comments are closed.