ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           Νάξος, 28-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρωτ. – Οικ. 20746-

   ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

   

         ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

   

 

   
  ΠΡΟΣ:  Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

     

 

            KOIN.:

 

 

 

Γραφείο Δημάρχου.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για επανάληψη ματαιωθείσας συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

Μετά την ματαίωση της κατά την 28-11-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.:20357/23-11-2018 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 03 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ανάκληση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. – σφράγιση καταστήματος ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος – Αναψυχής» ιδιοκτησίας κ. Ματθαίου Κιουλαφή του Μιχαήλ, με διακριτικό τίτλο «MISHA BAR», που λειτουργεί στη περιοχή «Αλμυρό» Πλάκας της Τ.Κ. Βίβλου.

 

   

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

     
     

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

  1. Σέργης Νικόλαος
  2. Παντελιάς Ευάγγελος
  3. Σιδερής Νικόλαος
  4. Τσολάκης Ιωάννης
  5. Μανιός Δήμητριος
  6. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος