Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία των ηλεκτρονικών πληρωμών θα επαναλειτουργήσει σύντομα.

Πρόκειται για νέο πληροφοριακό σύστημα το οποίο σε λίγες ημέρες θα είναι διαθέσιμο προς τους πολίτες.