ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           Νάξος, 05032019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρωτ. – Οικ. 3858 –

   ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

   

         ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

   

 

   
  ΠΡΟΣ:  Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

               KOIN.:  Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

Καλείστε στην με α/α 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 12/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Άνω Κουφονησίου», (σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ).
  2. Τοποθέτηση κάμερας σε σημεία αποκομιδής απορριμάτων.
   

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

     
    Εμμανουήλ Πολυκρέτης
     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

  1. Σέργης Νικόλαος
  2. Παντελιάς Ευάγγελος
  3. Σιδερής Νικόλαος
  4. Τσολάκης Ιωάννης
  5. Μανιός Δήμητριος
  6. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος