Διενέργεια επαναληπτικών και περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019

Διενέργεια επαναληπτικών και περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019

Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών