Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού.

Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Ιωάννα Παρτσινεβέλου -Επόπτρια Δημόσιας Υγείας
Ταχ.Δ/νση:  Χώρα Νάξος TK 84300 Νάξος
Τηλ: (+30)2285360146  Φαξ: 2285023570
Email: ipar@naxos.gov.gr
Sites: www.naxos.gr  www.e-naxos.eu

Δείτε το σχετικό έγγραφο  εδώ