Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα: κτιριακών Έργων, κοινοχρήστων χώρων & οδοποιίας

Ταχ. Δ/νση:      Χώρα Νάξου

Ταχ. Κωδ.:       84300

Πληροφορίες:    Ραβιόλου Α.

Τηλ.:    2285360118

Fax:   2285023570

E-mail:  araviolou@naxos.gov.gr

Νάξος, 03/10/2019

Αρ. Πρωτ.: οικ. 17226

 

ΠΡΟΣ:

 1. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
  Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
  Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
  E-mail: site-support@yme.gov.gr
 2. Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
  Γραφείο τεχνολογίας, πληροφορικής & επικοινωνιών
  Ενταύθα
  E-mail: iservos@naxos.gov.gr

ΘΕΜΑ:       Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχετικό έργο:  1. «Επισκευή – συντήρηση Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων».

                            Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού συνοπτικού   διαγωνισμού.

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του Έργου:

 1. «Επισκευή – συντήρηση Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων». (CPV 45236110-4) προϋπολογισμού 119.500,00€ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
 2. Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2019, χρηματοδοτείται από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και θα εκτελεστεί σε διάφορες Κοινότητες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων .
 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
  • Χ.Α.
  • Φ.Ε.

Comments are closed.