Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαρισμό υδατοδεξαμενών Δ.Ε. Κουφονησίων .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                    Κουφονήσι 5/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                Αρ. πρωτ. 255
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Κουφονησίων
Πληροφορίες: Αντώνιος Κωβαίος                                                                                                                                                                                                           ΠΡΟΣ: Πράσινο Ιωάννη
Τηλέφωνο: 2285071379

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Καθαρισμό υδατοδεξαμενών Δ.Ε. Κουφονησίων .

Δια της παρούσης η ΔΚ Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Καθαρισμό υδατοδεξαμενών Δ.Ε. Κουφονησίων από Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Κωβαίος