Προμήθεια Πάγιου Εξοπλισμού για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 13142/2023
ΑΔΑΜ: 23PROC013112367

Προς:
1. Olympic IQ BOX ΙΚΕ
Μελέτη-Σχεδιασμός-Εμπόριο
(για τις περιπτώσεις εκτός του αρ. 23)
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ
Κτηνιατρικά-Ιατροτεχνολογικά
(μόνο για την περίπτωση αρ. 23)

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθεια Πάγιου Εξοπλισμού για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Ν.4830/2021)- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, έως και την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023, και ώρα 15.00.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 69-7326.001, με ποσό ύψους 12.037,92€, ως ακολούθως:

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Τμχ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ σε ευρώ
1 Αρπάγη σύλληψης σκύλου επαγγελματική για σκυλιά έως και 90 κιλά βάρους (Quick Release Heavy Duty) 1 350,00 350,00
2 Γάντια προστασίας δαγκώματος ενισχυμένα με Kevlar 2 275,00 550,00
3 Προστατευτικά μανίκια ποδιού επαγγελματικά 4 210,00 840,00
4 Προστατευτικά μανίκια χεριού (κρυφά)  επαγγελματικά 2 340,00 680,00
5 Καρότσι μεταφοράς τύπου IQ BOX με 4 τροχούς 200mm και φρένο 113Χ78cm 1 380,00 380,00
6 BOX ειδικό τύπου IQ για περισυλλογή 75X48X55cm με λαβές και έξτρα ενίσχυση πάτου 1 590,00 590,00
7 BOX ειδικό τύπου IQ για περισυλλογή 90X53X62cm με λαβές και έξτρα ενίσχυση πάτου 1 685,00 685,00
8 BOX ειδικό τύπου ΙQ για περισυλλογή 108X73X77cm με λαβές και έξτρα ενίσχυση πάτου 1 765,00 765,00
9 Φορείο μεταφοράς τραυματισμένου ζώου με τροχούς και ιμάντες πρόσδεσης ζώου 1 420,00 420,00
10 Φίμωτρο Συρμάτινο ενισχυμένο επαγγελματικό για γιγαντόσωμα σκυλιά 2 145,00 290,00
11 Φίμωτρα Πλαστικά Silicon Ultra με περιλαίμιο (No. 2,3,4,5,6) 1 ΣΕΤ 210,00 210,00
12 Περιλαίμια 4 μεγέθη με αγκράφα βαρέως τύπου και μπουντούζια στις οπές (από 5 τεμάχια ανά μέγεθος) 20 8,00 160,00
13 Οδηγοί Νάιλον 1,5m με σιδερένιο κλείστρο (όχι χυτό) 10 15,00 150,00
14 Οδηγοί Νάιλον 1,5m με χυτό κλείστρο 10 9,00 90,00
15 Οδηγοί με δερμάτινη λαβή και αλυσίδα 3 16 48,00
16 Δίχτυ σύλληψης ζώου 1 285,00 285,00
17 Παγίδα Σύλληψης Σκύλου μεγάλη 1 880,00 880,00
18 Απόχη Σύλληψης Σκύλου μεγάλη 1 445,00 445,00
19 Παγίδα γάτας 3 80,00 240,00
20 Κλουβιά μεταφοράς γατών 3 30,00 90,00
21 Κουρευτική μηχανή 1 330,00 330,00
22 Κοπτικά κουρευτικής 3 50,00 150,00
23 Microchip ταυτοποίησης 220 3,50 770,00
24 Συσκευή ανάγνωσης ηλ. σήμανσης 1 150,00 150,00
25 Σπίτι σκύλου 2 80,00 160,00
Συνολική καθαρή αξία 9.708,00
Φ.Π.Α. 24% 2.329,92
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

12.037,92

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια Πάγιου Εξοπλισμού για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Ν.4830/2021)- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.