Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Νάξος, 21-07-2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 25η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση υποβολής Πρότασης στα πλαίσια της συνέχισης υποστήριξης του Κέντρου Κοινότητας Νάξου.
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Σφαγείου στη θέση ’’Ξηρόκαμπος’’ της Δ.Ε. Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση της υπ’ αρ. 694/2023 Απόφασης Δημάρχου για κατεπείγουσα διαδικασία ανάθεσης συμμετοχής υδροφόρας στην κατάσβεση μεικτής πυρκαγιάς στην Κοινότητα Κεραμωτής ν. Νάξου.
4. Έγκριση της υπ’ αρ. 700/2023 Απόφασης Δημάρχου για κατεπείγουσα διαδικασία ανάθεσης συμμετοχής λεωφορείου ΚΤΕΛ στην κατάσβεση μεικτής πυρκαγιάς στην Κοινότητα Κεραμωτής ν. Νάξου.
5. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
6. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
7. Έγκριση απολογισμού χρήσης έτους 2022.
8. Υποβολή στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων 2ου τριμήνου έτους 2023.
9. Ενημέρωση δικαστικής υπόθεσης για έγκριση παράστασης.
10. Έγκριση μη άσκησης αναίρεσης κατά τελεσίδικης απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και εξόφληση αυτής μετά από μερικό περιορισμό της αξίωσης από τον ενάγοντα.
11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
12. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.