ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Απεράθου 15-01-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Αρ. Πρωτ.- 7.-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΑΘΟΥ

Ταχ. Δ/νση :Απεράθου Τ.Κ. 843 02 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Συμβουλίου
Τηλέφωνο :22850-61361 (όπως Πίνακας Αποδεκτών)
FAX :22850-61361

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Συνεδριάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Απεράθου ».

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 88 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως ,την 19η του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:30, προσέλθετε στο Κοινοτικό Κατάστημα , Απεράθου σε τακτική Συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί από το Συμβούλιο απόφαση επί του παρακάτω θέματος :

ΘΕΜΑ 1ο :Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024

Ο Πρόεδρος

Νανούρης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Λιανός Δημήτριος

Τοπικοί Σύμβουλοι
Μπαρδάνη Γαλήνη
Αυγερινός Εμμανουήλ

Σχόλια are closed.