ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ πρωτ 7396/19-04-2024
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2) Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου και Εγγαρών.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 ΦΕΚ Α΄163/06-10-2023,
γ) την αρ. 98/απ 8182/26.01.2024, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου»,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στις 24/04/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30μ.μ, η οποία θα γίνει μεικτή, διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδού από δρόμο Χώρας Νάξου-Αγίου Προκοπίου έως όριο οικισμού Αγίας Άννας».
2. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Κοινωνικές και Πολιτιστικές εγκαταστάσεις Πανναξιακού Ιερού Προσκυνήματος Παναγιάς Αργοκοιλιώτισσας».
3. Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδών Αγ. Αρσενίου και Βίβλου».
4. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 121/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 64ΦΙΩΚΗ-ΕΣΓ) για την απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Βίβλου, για χρησιμοποίηση του ως χώρου αθλοπαιδιών, ως προς τους πωλητές του ακινήτου.
5. Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής Aθλητισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6. Ορισμός μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7. Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου.
8. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης του Δ.Α.Κ. Νάξου για τη διοργάνωση αναπτυξιακών αγώνων ποδοσφαίρου κατηγορίας Κ14.
9. Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης του Δημοτικού Θεάτρου «Ιάκωβος Καμπανέλλης» για καλλιτεχνικούς σκοπούς στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2.γ. του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και ορισμός μισθώματος.
10. Έγκριση έκθεσης απογραφής λήξης 31-12-2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
11. Έγκριση της υπ’ αρ. 45/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής, που αφορά στον απολογισμό του έτους 2023.
12. Έγκριση της υπ’ αρ. 6/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της B/θμιας Σχολικής Επιτροπής, που αφορά στον απολογισμό του έτους 2023.
13. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Β΄ κατανομή έτους 2024).
14. Λήψη απόφασης για την κοπή και απομάκρυνση ενός δέντρου στην Δημοτική Κοινότητα Εγγαρών (υπ’ αρ. 112/2024 απόφαση Δ.Ε.).
15. Λήψη απόφασης για την κοπή και απομάκρυνση τριών δέντρων στην Δημοτική Κοινότητα Νάξου (υπ’ αρ. 147/2024 απόφαση Δ.Ε.).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης B. Βασιλάκης

Σχόλια are closed.