Ανάρτηση της από 17-08-2021 ανακοίνωσης (αρ. Πρωτ.: οικ.1626) και του σχετικού από 27-11-2020 τοπογραφικού διαγράμματος αποτύπωσης κοινοχρήστων χώρων τμήματος του οικισμού Άνω Κουφονησίων μετά ορθοφωτοχάρτη. Ημερομηνία ανάρτησης: 25 Οκτωβρίου 2021.

Συνημμένα Έγγραφα

Σχόλια are closed.