ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.     Ο Δήμαρχος Νάξου, διακηρύσσει την 2η επανάληψη της ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αγοραστή: Μεταχειρισμένων σωλήνων HDPE 2ης γενιάς Φ560/ΡΝ10, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 31.700,00 ΕΥΡΩ. Οι όροι του διαγωνισμού έχουν καθοριστεί με την από 25/10/2010 διακήρυξη δημάρχου Δήμου Νάξου, με τίτλο Εκποίηση μεταχειρισμένων σωλήνων HDPE 2ης γενιάς Φ560/ΡΝ10.
2.     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου, Χώρα Νάξου, μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού. Επίσης η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πύλη του Δήμου Νάξου, στον σύνδεσμο:
http://www.e-naxos.eu/files//033/diagonismoi/2010/20101025s.pdf
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360127, FAX επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Φυρογένης Απόστολος.
3.     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/11/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
4.     Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.170,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5.     Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νάξου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
Νικόλαος Μαράκης

Σχόλια are closed.