ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

         Νάξος  0304-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         Αρ. Πρωτ.-Οικ. 5246 –

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &

 

ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΖΩΗΣ

 

 

ΠΡΟΣ:

1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:

2. Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής,

ως ο σχετικός Πίνακας.

Γραφείο Δημάρχου.

                                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                             (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 07/04/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.          Κοπή-Aπομάκρυνση  αροκάριας στην Τ.Κ. Κυνιδάρου.

2.          Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος του «Σιδερή Κων/νου του Ιωάννη» στην Τ.Κ. Κεραμωτής του Δήμου Νάξου & Μ.Κ.

3.          Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος της «Β. & Γ. ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ Ο.Ε.» στην Τ.Κ. Απεράθου του Δήμου Νάξου & Μ.Κ.

4.          Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη: α) Βεβαίωσης βατότητας οδών ασφαλούς κυκλοφορίας τουριστικού τρένου κατόπιν αιτήσεως της ομόρρυθμης εταιρείας με επωνυμία «Νικόλαος και Μαρία Ρεφενέ Ο.Ε.» που εδρεύει στη Νάξο β) του συνολικού μήκους διαδρομής και γ) του καθορισμού χώρου αφετηρίας του τρένου.

                                                                                                                                            Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

                                                                                                                                             Τοτόμης Πρωτονοτάριος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (Με σειρά εκλογής)

1.      Σέργης Νικόλαος

2.      Παντελιάς Ευάγγελος

3.      Σιδερής Νικόλαος

4.      Τσολάκης Ιωάννης

5.      Χουζούρης Νικόλαος

6.      Βασαλάκης Αντώνιος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

1.      Λιανός Δημήτριος

2.      Πολυκρέτης Εμμανουήλ

3.      Ανεβλαβής Αργύριος

4.      Κορακίτης Εμμανουήλ

5.      Σπυριδάκη Μαρούσα

Σχόλια are closed.