Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 23η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 27/11/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών εγκαταστάσεων 2018».

2. Έγκριση Μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών εγκαταστάσεων 2018».

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017

4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο Γιάγκος Γρατσίας» του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.