Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Έργου για το αθλητικό κέντρο στη θέση Μαυρομοιρες της ΤΚ Απεράθου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Νάξος, 28/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 21526
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων
84300 – Χώρα Νάξου
Τηλ.: 2285360118-152
Fax : 2285023570
Δ/νση Διαδικτύου: www.e-naxos.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « AΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΜΟΙΡΕΣ ΤΗΣ ΤΚ ΑΠΕΡΑΘΟΥ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΠΕΡΑΘΟΥ » CPV έργου: 45236119-7, με συνολικό προϋπολογισμό 186.000,00 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Συνημμένα αρχεία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
καα
Σιδερής Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.