istoriko.jpg

«Ναξιώτικες Ρεκλάμες» ή αναμνήσεις από τη Νάξο άλλων εποχών

istoriko.jpgΗ Νάξος έχει την τύχη να διαθέτει το δικό της Αρχείο, έναν φορέα που εδώ και δεκαετίες εργάζεται συστηματικά για τη συγκέντρωση, τη συντήρηση και τη φύλαξη ενός πλούσιου υλικού που συνθέτει την ιστορική και πολιτισμική της ταυτότητα.  Μέρος του υλικού αυτού αποτελεί το αρχείο των εφημερίδων που εκδίδονται στο νησί από το 1890, μια πραγματικά πληθωρική και εξαιρετικά ποικίλη απεικόνιση της εκάστοτε επικαιρότητας της Νάξου και της ζωής των κατοίκων της.  Από αυτό το τεράστιο μωσαϊκό πληροφοριών, το Τοπικό Αρχείο Νάξου επέλεξε να παρουσιάσει ένα συνοπτικό αλλά εύγλωττο τεκμήριο, τη διαφήμιση. Στην έκθεση «Ναξιώτικες Ρεκλάμες», μπορείτε να παρακολουθήσετε την εμπορική δραστηριότητα των Αξιωτών, κυρίως στα γεωγραφικά όρια του νησιού -σε ορισμένες περιπτώσεις και στην Αθήνα- σε μια πορεία από το 1892 μέχρι το 1979. 
Οι διαφημίσεις επιλέχτηκαν με κριτήριο τόσο την αισθητική (η οποία αρχίζει να γίνεται πιο περίτεχνη από το 1950 και μετά) όσο και τη σπανιότητα και την αντιπροσωπευτικότητά τους για την εποχή στην οποία ανήκουν.  Είναι χωρισμένες ανά δεκαετίες, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1890 και φτάνοντας μέχρι αυτή του 1970.  Ο επισκέπτης της έκθεσης μπορεί να παρατηρήσει πώς οι διαφημίσεις αντικατοπτρίζουν τη σταδιακή απόσυρση επαγγελμάτων και προϊόντων και την εμφάνιση νέων, σηματοδοτώντας έτσι την εξέλιξη και τις αλλαγές που σημειώθηκαν στον τρόπο ζωής και τις ανάγκες των ανθρώπων κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Σας προσκαλούμε σε εποχές που μπορούσε κανείς κάνοντας μια βόλτα να συναντήσει μαγαζιά όπως αλευροποιεία, πτηνοπωλεία, εμπορορραφεία και καθεκλοποιεία, να αγοράσει ομματοϋάλια, γαλακτούχον άλευρον και μουρουνέλαιο, θειική κινίνη και κηλεπίδεσμους.  Εποχές όπου βουτυρομηχανές, γαλακτομηχανές, πατατοεξαγωγείς, πετρελαιοκίνητες αντλίες και κουζίνες πετρογκάζ έκλεβαν την παράσταση αλλάζοντας για πάντα την καθημερινότητά μας, μαζί με «εξωτικές» εφευρέσεις, όπως το ραδιόφωνο και η τηλεόραση.  Σας καλούμε, τέλος, να μάθετε πού θα βρείτε «θαύματα επιτυχίας ψαλιδιού», «σάπωνα […] δια τον άμεσον και αστραπιαίον καθαρισμόν», τον «Ανακαινιστή της Υγείας» το «υποδηματοποιείον [με] την μεγαλυτέραν ειλικρίνιαν», το «Ελληνικόν Λαχείον το καλλίτερον του κόσμου», «λίπασμα [για] το γέννημά σας», «απαράμιλλα σιγαρέτα», «καφεζυθοπωλείον [με] περιποίηση πρωτοφανή»  και «ρακή…αγίασμα».  Κι όλα αυτά, σε «τιμάς ανεπιδέκτους συναγωνισμού, δυναμένας να θεραπεύσωσι και τας παραλογοτέρας απαιτήσεις». 

«Τρέξατε και θα πεισθήτε»    

Δήμαρχείο Νάξου
25 Μάιου – 3 Ιουνίου 2009

Ώρες Κοινού
11:00 – 14:00
  πρωϊ
18:00 – 21:00 απόγευμα

Σχόλια are closed.