ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ και ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2021-2022. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.
Δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής έχουν τα παιδιά που κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών (1/9/2021) έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών, δηλαδή γεννηθέντα από 1/1/2018 έως και 1/3/2019. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ΦΕΚ 623/Β΄/26-2-2019), οι Παιδικοί Σταθμοί δε δέχονται προνήπια γεννηθέντα το 2017, λόγω διετούς υποχρεωτικής φοίτησης στα νηπιαγωγεία.

Συνημμένα Έγγραφα:

Ανακοίνωση
Αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής νηπίου (ΕΝΤΥΠΟ 1)
Ατομική Κάρτα Υγείας (ΕΝΤΥΠΟ 2)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την παραλαβή νηπίου (ΕΝΤΥΠΟ 3)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (κενή προς χρήση)
Η με αριθμό 90/2020 απόφαση Δ.Σ. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (περί συστήματος μοριοδότησης/ διαδικασίας επιλογής νηπίων).
Η με αριθμό 33/2018 απόφαση Δ.Σ. πρώην «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.» (περί επιβολής τροφείων).
Η με αριθμό 8/2019 απόφαση πρώην «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.» (περί Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών).


Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

             Δημήτριος Λιανός

 

 

Σχόλια are closed.