ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   
          Νάξος, 18-11-2015
          Αρ. Πρωτ. 23616

ANAKOINΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 ΦΕΚ 60A
2.Την 39608/14-09-2011 απόφ. αναπλ. υπουργού ΥΠΕΚΑ ΦΕΚ 2200Β/30-09-2011
3.Την υπ. αριθμ 316/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
4.Την με αρ πρωτ. 19833/16-10-2014 αίτηση

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη θέση Αγίας Άννας Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου, στην περιοχή της ιδιοκτησίας Παναγιώτης Κοντόπουλος & Ιωάννης Γ. Γαλατερός για τη διαδικασία κύρωσης εδαφικού τμήματος (οδού) ως κοινόχρηστου χώρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 ΦΕΚ 60 Α.
Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Ο Δήμαρχος  κ.α.α
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

                                                                                                     

Σχόλια are closed.