Προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες της συν διοργάνωσης του καλοκαιρινού camp στη θάλασσα με τον Παναξιακό Αθλητικό Όμιλο Καλαθοσφαίρισης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     Αρ. πρωτ. 10625/29.06.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                         1.Νικόλαο Ανδριόπουλο / NICKAN.
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                              2.Βαθρακοκοίλη Μανώλη
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μαρία Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου,
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
Ε-mail : mathioulaki@naxos.gov.gr

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της δαπάνης :
«Προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες της συν διοργάνωσης του καλοκαιρινού camp στη θάλασσα με τον Παναξιακό Αθλητικό Όμιλο Καλαθοσφαίρισης που θα πραγματοποιηθεί από 05.07.2021 – 06.08.2021»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.114,27 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και έχει ως εξής :

TMHMA A

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Εμφάνιση φανέλα / μονό σορτσάκι 78 26,00 2.028,00
      Σύνολο 2.028,00
      Φ.Π.Α. 486,72
      Σύνολο 2.514,72

 

TMHMA Β

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Πλωτήρες 48 4,40 211,20
2 Σανίδες πλεύσης 30 6,00 180,00
3 Πισίνα – τσουλήθρα 1 120,00 120,00
4 Καρχαρίες πλεύσης 10 4,98 49,80
5 Βοηθητικό κολύμβησης μέσης 10 11,98 119,80
6 Σετ κουβαδάκι 1 1,98 1,98
7 Σανίδες 2 29,98 59,96
8 Νερομπίστολα τρόμπα 6 4,98 29,88
9 Βάρκα 2 47,98 95,96
10 Φουσκωτό κροκόδειλος 1 23,98 23,98
11 Ποτιστήρια 5 5,40 27,00
12 Μπάλες μπάσκετ ν3 20 7,00 140,00
13 Μπάλες μπάσκετ ν7 20 8,00 160,00
14 Πλωτήρες 8 8,80 70,40
      Σύνολο 1.289,96
      Φ.Π.Α. 309,59
      Σύνολο 1.599,55

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της δαπάνης και όχι για επιμέρους τμήματα αυτής. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.