18/10/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή προσφοράς για την κατασκευή έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος: 17-10-2019                                          […]
18/10/2019

Νέος Αντικαπνιστικός Νόμος 4633/16-10-2019 ΦΕΚ 161 Α

Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού. Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Ιωάννα Παρτσινεβέλου-Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Ταχ.Δ/νση: Χώρα Νάξος […]
17/10/2019

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

                                                                     Α.Δ.Α.: ΩΒΠΓΩΚΗ-7Ε8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            […]
17/10/2019

προμήθεια ανιχνευτών ηλεκτρονικής σήμανσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
17/10/2019

Συσκευών mp3 player του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   Νάξος, 17/10/2019 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                           Αρ. Πρ.: 18225 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Γραφείο […]
16/10/2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας: «Υποστήριξη δήμου για έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας ΧΥΤΑ Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Νάξος, 16-10-2019 Αρ. Πρωτ.: 18110   ΠΡΟΣ: 1. ΙΟΛΙΔΑ Ο.Ε Σύμβουλοι  Οργάνωσης και Διαχείρισης Προγραμμάτων […]
14/10/2019

Επισκευή στάσεων επιβατών

Σχετικό έγραφο
14/10/2019

Εκδήλωση για τα Δίκτυα Περιήγησης της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                              Νάξος, 8/10/2019  Θέμα: Εκδήλωση για τα Δίκτυα Περιήγησης της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων […]
11/10/2019

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
11/10/2019

Επισκευή Στάσεων Επιβατών

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            […]