19/01/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  19/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                    Αρ. Πρωτ. – Οικ.  767- ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Της με α/α  1ης/18-01-2016 Συνεδρίασης […]
23/12/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νάξος,  23/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   Αρ. Πρωτ. – Οικ. 26243 – ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ της με α/α  16ης/22-12-2015 […]
08/12/2015

Πίνακας θεμάτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Νάξος,  04/12/201 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ. -Οικ. 24945 – ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Της με α/α  […]
31/03/2015

Πίνακας Θεμάτων της με α/α 3ης/24-03-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  24/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                         Αρ. Πρωτ. 4541    ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Της με α/α  3ης/24-03-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής […]