05/09/2019

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5029399 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.06 – Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης πόρων […]