05/09/2019

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5029399 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.06 – Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης πόρων […]
31/01/2013

Ανάρτηση απόφασης ανάθεσης σύμβασης του Ν.3316/05

Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3316/05, άρθρο 12, παρ. 5, αναρτάται στον δικτυακό τόπο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης παροχής […]