22/04/2013

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 12_04_13

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  12-04-2013 (11η/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)   ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αριθμός Απόφασης Θέμα Απόφασης Περίληψη Απόφασης 52 Σύναψη σύμβασης […]
08/04/2013

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12_04_13

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (11η/2013) Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση […]
12/02/2013

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 11_02_13

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  11 -02 – 2013 (4η/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) Αριθμός Απόφασης Θέμα Απόφασης Περίληψη Απόφασης 14 Έγκριση της υπ' αριθμ. […]
12/02/2013

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13_02_13

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (5η/2013) Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην […]
07/02/2013

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11_02_13

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (4η/2013) Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση […]
05/02/2013

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 01_02_13

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  01 -02 – 2013 (3η/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) Αριθμός Απόφασης Θέμα Απόφασης Περίληψη Απόφασης 8 Έγκριση της υπ' αριθμ. […]
31/01/2013

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 29_01_13

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  29 – 01 – 2013 (2η/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) Αριθμός Απόφασης Θέμα Απόφασης Περίληψη Απόφασης 5 Έγκριση […]
28/01/2013

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 01_02_13

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (3η/2013) Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση […]
28/01/2013

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29_01_13

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (2η/2013) Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην […]
23/01/2013

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 21_01_13

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  21 -01 – 2013 (1η/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) Αριθμός Απόφασης Θέμα Απόφασης Περίληψη Απόφασης 1 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. […]