22/04/2013

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 12_04_13

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  12-04-2013 (11η/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)   ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αριθμός Απόφασης Θέμα Απόφασης Περίληψη Απόφασης 52 Σύναψη σύμβασης […]
23/01/2013

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 21_01_13

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  21 -01 – 2013 (1η/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) Αριθμός Απόφασης Θέμα Απόφασης Περίληψη Απόφασης 1 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. […]