31/01/2011

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 4/2/2011

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 4η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή […]