14/01/2013

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21_01_13

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (1η/2013) Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση […]
04/01/2013

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 31_12_12

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  31 -12 – 2012 (48η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) Αριθμός Απόφασης Θέμα Απόφασης Περίληψη Απόφασης 403 Έγκριση άσκησης προσφυγής κατά […]
04/01/2013

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 27_12_12

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  27 – 12 – 2012 (47η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) Αριθμός Απόφασης Θέμα Απόφασης Περίληψη Απόφασης 388 Έγκριση […]
04/01/2013

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 20_12_12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  20 -12 – 2012 (46η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) Αριθμός Απόφασης Θέμα Απόφασης Περίληψη Απόφασης 373 Έγκριση για παραστάσεις στο Μονομελές […]
27/12/2012

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31_12_12

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (48η/2012) Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση […]
27/12/2012

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27_12_12

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (47η/2012) Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην […]
21/12/2012

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 14_12_12

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  14 -12 – 2012 (45η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) Αριθμός Απόφασης Θέμα Απόφασης Περίληψη Απόφασης 359 Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων του […]
20/12/2012

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20_12_12

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (46η/2012) Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην […]
14/12/2012

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 05_12_12

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  05 -12 – 2012 (44η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) Αριθμός Απόφασης Θέμα Απόφασης Περίληψη Απόφασης 338 Έγκριση για παράσταση στo […]
10/12/2012

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 14_12_12

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (45η/2012) Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση […]