30/11/2012

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 05_12_12

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (44η/2012) Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση […]
29/11/2012

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 28_11_12

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  28 – 11 – 2012 (43η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) Αριθμός Απόφασης Θέμα Απόφασης Περίληψη Απόφασης 336 Λήψη […]
28/11/2012

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28_11_12

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (43η/2012) Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην […]
20/11/2012

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 20_11_12

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  20 – 11 – 2012 (42η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) Αριθμός Απόφασης Θέμα Απόφασης Περίληψη Απόφασης 334 Έλεγχος […]
20/11/2012

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20_11_12

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (42η/2012) Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην […]
19/11/2012

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 13_11_12

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  13 -11 – 2012 (41η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) Αριθμός Απόφασης Θέμα Απόφασης Περίληψη Απόφασης 321 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για […]
13/11/2012

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 09_11_12

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  09 – 11 – 2012 (40η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) Αριθμός Απόφασης Θέμα Απόφασης Περίληψη Απόφασης 319 Απευθείας […]
09/11/2012

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13_11_12

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (41η/2012) Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση […]
09/11/2012

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 09_11_12

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (40η/2012) Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην […]
07/11/2012

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 31_10_12

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  31 -10 – 2012 (39η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) Αριθμός Απόφασης Θέμα Απόφασης Περίληψη Απόφασης 309 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, […]