14/07/2020

Πρόκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Νάξος, 9 Ιουλίου 2020 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς:   Τα […]
09/07/2020

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς» Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης στο Συντονισμό, τη Διαχείριση και την Υλοποίηση της Πράξης ΕΣΠΑ με τίτλο NAXiOS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
02/07/2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2020».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών […]
01/07/2020

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς» για «Μίσθωση μηχανήματος για ύδρευση –αποχέτευση στη δημοτική ενότητα Νάξου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                […]
22/06/2020

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 22-06-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 500 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου          […]
16/06/2020

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την υπηρεσία: «Επιμόρφωση εξ αποστάσεως με μονοήμερο σεμινάριο του προσωπικού με θέμα την οργάνωση & λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                […]
11/06/2020

 «Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»«Προμήθεια ξυλείας για περίφραξη κάδων απορριμμάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         Προς: Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου  […]
11/06/2020

 «Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»«Εργαστηριακές Αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                          […]
28/05/2020

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για Καθαρισμό χαντακιών – ερεισμάτων οδών για πρόληψη πυρκαγιών Δ.Ε. Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              […]
30/04/2020

«Λειτουργία, διαχείριση και προβολή των Μουσείων της κοινότητας Απειράνθου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2020»,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: ΡΜ7ΞΩΚΗ-Ψ5Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            […]