Νικόλαος Χωριανόπουλος

30/03/2021

Κατεπείγουσα προμήθεια αντιδραστηρίων διενέργειας μοριακών εξετάσεων για covid-19 για την παραχώρηση τους στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
25/02/2021

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας rapid tests, στο πλαίσιο της κατεπείγουσας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
10/02/2021

Πρακτικό Επιτροπής για Κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης δύο πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα “Άθληση για όλους” της περιόδου 2020-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
28/01/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) – ΤΜΗΜΑ ΝΑΞΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
30/12/2020

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) – Τμήμα Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
18/12/2020

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου […]
08/12/2020

Προμήθεια εξοπλισμού ενημερωτικού υλικού για θέματα ανακύκλωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
04/12/2020

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
27/11/2020

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
27/11/2020

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών της κατεπείγουσας προμήθειας ειδών (υγειονομικού υλικού και rapid tests), στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]