19/07/2019

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟ-ΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» έως την […]
19/07/2019

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5001802 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.06 – Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης πόρων ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: […]
05/07/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 11*11 ‘’ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ’’ ΤΗΣ ΤΚ ΧΑΛΚΕΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ ΧΑΛΚΕΙΟΥ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για […]
21/07/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε στην με α/α 13η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 25/07/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για συζήτηση […]
20/07/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πρόσκληση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε έκτακτη συνεδρίαση. Προς τον κ. Δήμαρχο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε […]
18/07/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πρόσκληση του δημοτικού συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε τακτική συνεδρίαση. Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Προς […]
14/07/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
14/07/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
14/07/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

13/07/2017

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 άρθρο 221, παρ. 10 – Ορθή επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα εδω… ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ANAKOINOSIS