18/02/2011

Πρόσκληση Συμβουλίου 21/2/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ:Τα μέλη του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημο-τικής  Κοινότητας Νάξου , στο γραφείο της Δημοτικής […]
18/02/2011

Ανακοίνωση Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας Νάξου (ΔΚΧΝ) καλούμε τους Δημότες, Συλλόγους και φορείς χώρου ευθύνης της ΔΚΧΝ καθώς και τα […]