18/02/2011

Ανακοίνωση Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας Νάξου (ΔΚΧΝ) καλούμε τους Δημότες, Συλλόγους και φορείς χώρου ευθύνης της ΔΚΧΝ καθώς και τα […]