22/05/2019

Τροποποίηση κανονισμoύ λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 122/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κατόπιν τροποποίησης της σχετικής υπ’ αριθμ. 25/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., […]