Ενταγμένες Πράξεις ΕΣΠΑ 2014-2020

24/09/2019

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ Ν. ΝΑΞΟΥ 

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5029199 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ Ν. ΝΑΞΟΥ   ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.10 – Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτηση για […]
12/09/2019

Βελτίωση Αγροτικής οδού στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (Ο.Π.Σ.Α.Α.): 0006176044 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Βελτίωση Αγροτικής οδού στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου ΜΕΤΡΟ 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: στήριξη για […]
11/09/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5028204 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.06 – Διατήρηση και προστασία […]
05/09/2019

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5029399 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.06 – Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης πόρων […]
22/07/2019

Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Νάξου

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5000679 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Νάξου ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.10 –Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων […]
19/07/2019

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5001802 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.06 – Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης πόρων ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: […]