ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  1/10/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                Αρ. Πρωτ.-Οικ 18539-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Της με α/α  12ης/30-9-2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Comments are closed.